Phi công Hồng Kông về hưu hồi tưởng về thời gian gia nhập quân đội Đài Loan