Phiên điều trần trước khi xét xử của Trung tá Scheller có thể sẽ được tổ chức trong bí mật