Phiến quân Houthi tuyên bố chịu trách nhiệm về cuộc tấn công phi đạn ở Hồng Hải khiến tàu bị hư hại

CENTCOM cho biết các báo cáo ban đầu cho thấy không có người bị thương trên con tàu thuộc sở hữu của Hy Lạp.