‘Phiếu Báo cáo Quốc gia’: Thảm họa đại dịch làm xói mòn 20 năm tăng trưởng về điểm số môn Toán và môn đọc