Philippines áp đặt chính sách ‘không chích ngừa, không lên xe’