Tàu Trung Quốc phớt lờ yêu cầu rời khỏi khu vực gần các lô khí đốt mà Nga và Việt Nam đang khai thác