Philippines có thể cho Mỹ dùng căn cứ quân sự nếu xung đột Đài Loan đe dọa đến an ninh quốc gia