Philippines phát hiện hơn 100 tàu dân quân Trung Quốc trong vùng lãnh hải

Tàu hải cảnh Trung Quốc đã suýt va chạm với tàu tuần duyên Philippines ở Biển Đông hôm 23/04