Phim mới “Buổi Phỏng Vấn”- nơi “con người thật” được bộc lộ