Phim ngắn Truy Bắt: “Chúng ta đều biết họ là người thế nào mà”