Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Phó Chủ tịch một công ty: Shen Yun ‘Rất tự do và truyền cảm hứng’