Phó tổng thống Kamala Harris từ bỏ hai đòn bẩy chống lại Trung Quốc: Đồng minh và thương mại