Phòng Thương mại Âu Châu phàn nàn cách Trung Quốc thông báo việc cắt giảm điện năng