Phỏng vấn: Dịch bệnh lây lan ở Nam Kinh, sân bay ‘quây lưới’ kiểm soát