Phụ tá cũ của cựu TT Trump cho biết DOJ đã không biên tập lại tên ông trong bản khai hữu thệ để ‘bịt miệng’ ông