Quan chức Đài Loan trước mối đe dọa xâm lược của Trung Quốc: “Vì có dân chủ … Chúng tôi không cô đơn”