Quan chức Hoa Kỳ: Cuộc gọi tiếp theo của ông Biden và ông Tập có thể diễn ra vào mùa xuân