Quan chức tự do tôn giáo Hoa Kỳ: Bắc Kinh tăng cường đàn áp đức tin, dán nhãn các tín đồ là người mang ‘dịch bệnh tư tưởng’