Quan chức Úc kêu gọi đóng cửa biên giới với Indonesia vì mối đe dọa từ bệnh lở mồm long móng