Quan chức Ukraine: Nga đã chiếm được trung tâm thành phố Severodonetsk ở Luhansk