Quần đảo Solomon hưởng lợi từ sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc