Quần đảo Solomon từ chối cho tuần duyên hạm Hoa Kỳ cập cảng