Quân đội Hoa Kỳ di tản nhân viên Mỹ khỏi Đại sứ quán Hoa Kỳ trong bối cảnh giao tranh ở Sudan