Quân đội Hoa Kỳ phóng loạt phi đạn mới nhắm vào nhóm khủng bố Houthi ở Yemen