Quân đội Hoa Kỳ ra thời hạn cho việc chích vaccine COVID-19