Quân đội Israel: Thêm 4 con tin ngày 07/10 đã thiệt mạng