TT Biden cùng 16 nguyên thủ quốc gia kêu gọi hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

Tòa Bạch Ốc cho biết ‘đã đến lúc Hamas phải ra quyết định’ liệu có chấp nhận thỏa thuận này hay không, nhưng các quan chức Israel cho biết họ sẽ không đồng ý chấm dứt chiến tranh cho đến khi Hamas bị tiêu diệt.