Quân đội Trung Quốc cải tiến công nghệ AI dựa trên vi mạch máy điện toán của Mỹ