Giám đốc NASA: Trung Quốc ‘khá giỏi trong việc đánh cắp’ công nghệ