Các quan chức của quận Los Angeles đã loại bỏ 1.2 triệu người khỏi các danh sách cử tri.

Trong một bức thư mới đây, các quan chức nói với nhóm giám sát bất vụ lợi Judicial Watch rằng những cử tri được chỉ định là không đủ điều kiện hoặc không đi bỏ phiếu đã bị loại ra.

“Việc loại ra 1.2 triệu cử tri muộn màng này ở quận Los Angeles là một chiến thắng lịch sử và có nghĩa là các cuộc bầu cử ở California ít có nguy cơ gian lận hơn,” chủ tịch Tom Fitton của Judicial Watch cho biết trong một tuyên bố. “Dựa trên thành công này, Judicial Watch sẽ tiếp tục các vụ kiện và hoạt động tích cực của mình để thanh lọc danh sách cử tri, đồng thời thúc đẩy và bảo vệ các cuộc bầu cử lành mạnh hơn.”

Việc loại bỏ nói trên được thực hiện như một phần của một thỏa thuận dàn xếp đạt được với Judicial Watch hồi năm 2019. Thỏa thuận này buộc các quan chức quận và tiểu bang phải liên hệ với 1.5 triệu cử tri có khả năng không đủ điều kiện như một phần của quá trình duy trì danh sách cử tri.

Theo thỏa thuận này, tất cả các cử tri đã không xác nhận địa chỉ của họ bằng cách trả lời một thông báo và đã không bỏ phiếu cho hai hoặc nhiều cuộc tổng tuyển cử liên bang sẽ bị hủy ghi danh.

Đạo luật Ghi danh Cử tri Quốc gia yêu cầu loại bỏ cử tri khỏi các danh sách nếu họ không bỏ phiếu trong hai cuộc tổng tuyển cử liên bang, nhưng một số tiểu bang bỏ qua yêu cầu này.

Theo bức thư mới nói trên, trong số 1.2 triệu cử tri không bỏ phiếu đã bị loại bỏ đó, có khoảng 50% đã không bỏ phiếu cho năm cuộc bầu cử liên bang liên tiếp trở lên.

Khoảng 465,000 cử tri khác không bỏ phiếu nhưng là không bỏ phiếu trong ít nhất hai cuộc bầu cử liên bang.

Vào tháng Một hàng năm, các quan chức phải thông báo cho Judicial Watch về việc họ tuân thủ những yêu cầu duy trì danh sách cử tri của đạo luật ghi danh nói trên như thế nào.

Hồi năm 2019, Dự án Liêm chính Bầu cử California, hợp tác với Judicial Watch, cho biết rằng các quan chức đã mất tới tám năm để lọc những danh sách này.

Quận Los Angeles là quận rộng lớn nhất ở California và có 9.8 triệu cư dân.

Judicial Watch thường xuyên kiện các khu vực pháp lý vì không tuân thủ đạo luật ghi danh nói trên.

Hồi tháng 12/2022, thành phố New York đã loại bỏ 441,083 cử tri không đủ điều kiện khỏi danh sách cử tri của mình như một phần của một thỏa thuận dàn xếp với Judicial Watch, sau khi cơ quan giám sát này đệ đơn kiện thành phố hồi đầu năm đó.

Các quan chức của thành phố New York cũng cho biết họ sẽ loại bỏ cử tri trong mỗi năm lẻ vào những tháng sau một cuộc bầu cử liên bang.

“Thỏa thuận lịch sử này là một chiến thắng to lớn cho các cử tri New York, những người sẽ được hưởng lợi từ danh sách cử tri lành mạnh hơn và các cuộc bầu cử trung thực hơn. Judicial Watch rất vui khi các quan chức thành phố New York nhanh chóng tiến hành xóa 441,000 ghi danh đã không còn đủ điều kiện khỏi những danh sách đó,” ông Fitton cho biết vào thời điểm đó. “Chúng tôi mong muốn được làm việc cùng nhau theo thỏa thuận dàn xếp của vụ kiện liên bang này nhằm bảo đảm thành phố New York duy trì các danh sách lành mạnh hơn cho các cuộc bầu cử sau này.”

Zachary Stieber
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông Zachary Stieber là phóng viên cao cấp của The Epoch Times tại Maryland. Ông chuyên đưa tin về Hoa Kỳ và thế giới.

Thanh Nhã biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn