Quỹ đầu cơ lớn cảnh báo về điều gì đó tệ hơn lạm phát hoặc lạm phát đình trệ khi các ngân hàng trung ương ‘không trung thực’