Quy định mới được đề xướng: Hãng hàng không sẽ phải trả tiền cho hành khách vì hoãn hoặc hủy chuyến bay