Rốt cuộc thì đây có phải là một số tin tức có thể chấp nhận được về lạm phát không?