Sản xuất pin quang năng: Mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu với Bắc Kinh

Nỗ lực phát triển chuỗi cung ứng độc lập khỏi các nhà sản xuất và xuất cảng Trung Quốc đang gặp vướng mắc ở những quy định mâu thuẫn, cồng kềnh.