Sau khi mất vợ và con trai trong một tai nạn định mệnh, người chồng cầu xin Chúa tha thứ, nhận được khải tượng