Trải nghiệm cận tử: Nhà ngoại cảm người Mỹ nhìn thấy ánh sáng và Thiên Thần