SCOTUS ra phán quyết có lợi cho một tử tù, gây chia rẽ cho các thẩm phán theo phái bảo tồn truyền thống