SCOTUS sẽ thụ lý vụ kiện có thể công nhận quyền điều hành các cuộc bầu cử của cơ quan lập pháp tiểu bang