Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Shen Yun đưa doanh nhân người Nhật vào ‘một thế giới mỹ diệu như mơ’