Shen Yun mang đến ‘Thông điệp rất hay’ cho một người chủ trì chương trình phát thanh