Shen Yun là hy vọng
Star-Spangled Banner (Quốc ca Hoa Kỳ) – Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun 2012
Fürstenau: Bản Rondo Brillant cho Hai Sáo Flute và Dàn nhạc – Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun 2013
Núi xanh – Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun 2016
Tchaikovsky: Marche Solennelle (Hành khúc Lễ đăng cơ) – Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun 2015
Dvořák: Carnival Overture, Op. 92 – Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun 2014
Berlioz: Hành khúc Hungary từ vở opera The Damnation of Faust (Tội đày địa ngục của Faust), Op. 24 – Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun 2014
Glinka: Overture Ruslan và Ludmila, Op. 5 – Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun 2014
Tìm hiểu về đàn Tỳ bà
Chiêng và chũm chọe
Trình diễn lại (Encore): Điệu múa Khăn tay
Beethoven: Tứ tấu đàn dây Số 9 cung Đô trưởng, Op. 59, Số 3
Dvořák: Tứ tấu đàn dây Số 12 cung Fa trưởng, Op. 92, “Người Mỹ”
Tìm hiểu về đàn Nhị hồ