Sinh con không chỉ là chuyện dân số mà còn là hạnh phúc

Việc sinh con hay không chung quy là ý thức về mục đích sống, về điều gì đó cao cả hơn thay vì chỉ là mong muốn cá nhân nhất thời của chúng ta.