Người sống sót sau ca phá thai song sinh chia sẻ cách cô vượt qua và tha thứ cho mẹ ruột của mình