Sinh viên mắc kẹt ở Ukraine bác bỏ tuyên bố hoàn thành di tản của Trung Quốc