‘Ngày tàn’ của ông Tập Cận Bình có đẩy Trung Quốc và thế giới vào tai họa chiến tranh?