Số ca mắc COVID-19 giảm trong hệ thống trường học North Carolina khi được tùy chọn đeo khẩu trang