Số vụ bắt gặp di dân vượt biên từ Mexico vào Hoa Kỳ cao kỷ lục trong tháng Mười Hai