Sri Lanka sẽ mời Nhật Bản dẫn đầu cuộc đàm phán tái cơ cấu nợ với các chủ nợ chính Trung Quốc, Ấn Độ