Mất điện trên diện rộng ở North Carolina do ‘cố ý’ nổ súng