Sự công kích của bà Harris vào ‘quá khứ đáng hổ thẹn’ của Hoa Kỳ là một cách diễn giải lịch sử sai lệch nghiêm trọng